NieuwsNieuwe kantoorruimte Van Bavel Advocaten per 1 oktober 2014

Vanaf 1 oktober 2014 is Van Bavel Advocaten gevestigd op het adres Barbara Strozzilaan 201 te Amsterdam. Deze moderne locatie met ruime parkeergelegenheid is direct gelegen aan de ring van Amsterdam. Bovendien is het kantoor met het openbaar vervoer goed te bereiken, het ligt op loopafstand van Station Rai.


Overlijdensbericht Cees van Bavel

Zoals velen van u inmiddels hebben vernomen, is onze zeer gewaardeerde collega, leermeester en vriend Cees van Bavel op 26 september 2013 onverwachts overleden. Wij zullen Cees ontzettend missen.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid berichten, steunbetuigingen en blijken van medeleven.

 

Geheimhoudingsplicht van advocaat ligt onder vuur

09-03-2013

Staatssecretaris vindt dat procedure opsporing schaadt.

Onder de noemer van 'verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit' tracht het ministerie van Veiligheid en Justitie opnieuw het verschoningsrecht van advocaten in te perken. De ministerraad heeft op 25 februari jl. ingestemd met het voorstel. Het wetsvoorstel volgt mede uit de 'constatering' eind 2010 dat advocaten te weinig zouden doen aan de bestrijding van witwassen. Vanuit het ministerie werd toen getracht het Bureau Financieel Toezicht (overheidsorgaan) inzage te laten verkrijgen in advocatendossiers. Ditmaal wordt het over de boeg van de 'effectieve opsporing' gegooid.

De volledige publicatie van het artikel van mr R-J Boswijk in Het  Financieele Dagblad vindt u hier.

 

Nieuwe kantoorruimte Van Bavel Advocaten per 1 maart 2012

19.2.2012

Vanaf 1 maart zal Van Bavel Advocaten gevestigd zijn op het adres Concertgebouwplein 9 te Amsterdam. Een toplocatie voor een topkantoor. Het nieuwe kantoor heeft een ambiance waarin het goed werken en toeven is. Inspiratie te over om tot nieuwe en creatieve oplossingen te komen voor de problemen van cliënten. Stilstaan is achteruit gaan, dat is één van de credo's van ons kantoor en van de naamgever Cees van Bavel. Met een enorme drive en een oplossingsgerichte aanpak én een uitstekende kennis van het recht kom je heel erg ver. Nu dus ook vanuit één van de mooiste lokaties van Amsterdam, van waaruit we nog heel lang doorgaan met het spelletje waarin we excelleren: Business Crime Defence. Binnenkort volgt een foto-impressie van het nieuwe pand.

 

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid over Moerdijkbrand mag gepubliceerd worden

7.2.2012

Het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag waarbij werd bepaald dat het rapport van de Onderzoeksraad over de brand bij Chemie-Pack mag worden gepubliceerd, is in stand gelaten door het Hof Den Haag (zie Hof Den Haag 7 februari 2012, LJN BV3009).

 
Een aantal betrokkenen bij Chemie-Pack, waaronder de directeur, trachtte publicatie van de het rapport te verhinderen, omdat het rapport gebreken zou vertonen. De appellanten klaagden onder andere over de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter, waaruit volgens hen ten onrechte de indruk zou kunnen ontstaan dat de brand het vrijkomen van de chemicaliën en de verwoesting van de bedrijven zou hebben veroorzaakt, in plaats van dat dit zou zijn gebeurd door de wijze waarop de brand werd bestreden. Dit verweer is verworpen door het Hof.

 
De inhoudelijke kritiek van appellanten op het rapport lijkt voornamelijk gestoeld op een deskundigenverklaring, waaruit zou volgen dat de wijze waarop de brand is ontstaan volgens de Onderzoeksraad natuurkundig onmogelijk zou zijn. Het Hof merkt in de overweging waarin deze grief wordt verworpen eerst op dat appellanten wel stellen dat het (concept-)rapport veel onjuistheden bevat, maar dat op vrijwel alle punten niet of onvoldoende heeft onderbouwd. Voor wat betreft de verklaring van de deskundige merkt het Hof op dat de conclusie van deze deskundige niet is onderbouwd en gemotiveerd is betwist door de Onderzoeksraad. Het Hof laat het bij de constatering dat partijen van mening verschillen over de wijze waarop de brand is ontstaan, omdat de aard van de (spoed)procedure in de weg staat aan het leveren van nader bewijs.


Appellanten hadden zich ook beklaagd over de schijn van vooringenomenheid die zou kleven aan één van de leden van de Onderzoeksraad in verband met haar verleden als burgemeester en haar voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer. Het Hof heeft deze grief – net als alle anderen – verworpen, omdat ook dit verweer onvoldoende onderbouwd was. Appellanten hadden geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht, waaruit kon worden afgeleid dat haar voormalige functies in de weg staan aan een onafhankelijk functioneren.


Onder deze omstandigheden weegt het belang van de Onderzoeksraad bij spoedige publicatie van het rapport zwaarder, dan het belang van de appellanten bij het tegenhouden van de publicatie, aldus het Hof Den Haag.

 

Accountancy op de schop

7.2.2012

Tijdens de behandeling van een financieel wetgevingspakket in de Tweede Kamer, bleek dat de meerderheid postitief staat ten opzichte van vergaande herstructurering van de rol van accountants. PvdA, PVV, SP, GroenLinks en de ChristenUnie willen de taken van accountants die de grotere financiële instellingen controleren aan banden leggen. 

Een drietal amendementen sturen aan op de hervorming. Eén amendement beoogt een scheiding van de boekencontrole en de meer commerciële diensten. Een tweede amendement beoogt  dat de AFM inzicht krijgt in welke accountants bedrijven willen benoemen. Een derde amendement strekt ertoe dat bedrijven eens in de zoveel jaar van accountant wisselen. Voor de eerste twee amendementen is een meerderheid in zicht.

De Jager, Minister van Financiën, heeft de Kamer gevraagd de resultaten af te wachten van een consultatieronde rond een nieuwe Europese verordening en richtlijn op het terrein van accuntancy, alvorens over de nieuwe maatregelen te beslissen.

De volledig publicatie op nu.nl vindt u hier.

AFM en PCAOB sluiten samenwerkingsovereenkomst in grensoverschrijdend toezicht op accountantsorganisaties

9.12.2011

De AFM meldt dat zij op 6 december 2011 een overeenkomst heeft gesloten met de toezichthouder op accountantsorganisaties in de Verenigde Staten, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). De overeenkomst maakt het mogelijk dat de AFM en de PCAOB verregaand samen kunnen werken bij het toezicht op accountants en accountantsorganisaties. Op basis van deze overeenkomst kan relevante toezichtinformatie worden uitgewisseld tussen de PCAOB en de AFM. Ook kunnen toezichthouders voortaan gezamenlijke inspecties uitvoeren bij accountantsorganistaties. De PCAOB kan met behulp van gezamenlijke inspecties bij het toezicht op de Big 4-kantoren ook de activiteiten in Nederland betrekken.Voor de AFM biedt de overeenkomst de mogelijkheid het toezicht op accountants en accountantsorganisaties die de verslaggeving controleren van in Nederland aan de beurs genoteerde vennootschappen, uit te breiden met accountants die in de Verenigde Staten actief zijn.

De overeenkomst wordt begin 2012 officieel in de Verenigde Staten ondertekend.

De volledige publicatie op de website van de AFM vindt u hier.

 

Medewerker Chemie-Pack veroorzaakt brand maar gaat vrij uit

6.12.2011

Mohammed, een 45-jarige medewerker van Chemie-Pack, heeft bekend dat hij de veroorzaker is van de grote brand die op 5 januari 2011 twee bedrijven volledig in as legde. Mohammed moest de betreffende middag bij één van de vulstations in de overkapte ruimte naast de vloeistofhal een harsachtige vloeistof overpompen van de ene opslagtank naar de andere. De pomp waarmee dat moest gebeuren sloeg niet aan. De pomp was mogelijk bevroren door de kou van de nacht ervoor. Mohammed heeft toen een gasbrander op de pomp gericht om deze te ontdooien, terwijl de pomp was aangesloten op chemicaliën en overal op het terrein containers stonden met brandbare producten. De pomp vatte vlam en het vuur was niet meer te bedwingen. 

De heer Spiering, directeur van Chemie-Pack, de veiligheidscoördinator en de procuctieleider worden vervolgd voor brandstichting en het overtreden van milieuwetten. Het Openbaar Ministerie zou Mohammed, de veroorzaker van de brand, hebben beloofd dat hij niet vervolgd wordt. Dit zal menigeen verbazen. Ter zitting zal het OM haar vervolgingsbeslissingen vermoedelijk toelichten. De zaak begint op vrijdag 9 december 2011 met een regiezitting. 
 
Bekijk hier de publicatie.

 

Fiscus pakt malafide uitzendbureau's aan

6.12.2011

Malafide uitzendbureau’s kunnen straks makkelijker ontmaskerd worden dankzij een akkoord tussen de branche en de Belastingdienst. De Belastingdienst maakte maandag bekend in hoofdlijnen een akkoord te hebben gesloten met brancheorganistaties van uitzendbureau’s. Werkgevers die uitzendkrachten willen inhuren, moeten aan een speciaal certificaat kunnen zien of er sprake is van een betrouwbare uitzender. Bij een gecertificeerd uitzendbureau kan de inlener op een geblokkeerde g-rekening de premies en loonbelastingen storten, zodat hij is ingedekt tegen fraude.

Het akkoord tussen de Belastingdienst en de branche moet nog worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat in de loop van volgend jaar de voordelen merkbaar worden voor bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau met een geblokkeerde g-rekening.

Bekijk hier de publicatie.

 

Download nu onze app!

9.11.2011

Download via uw smartphone onderstaande app van het blog businesscrimedefence.nl van Van Bavel Advocaten! 

http://www.joemobi.com/dl/1414/ 

 

Zwartspaarders biechten ruim 3 miljard op

7.11.2011

Zwartspaarders hebben sinds 2009 bij de Belastingdienst een vermogen van ongeveer 3,1 miljard euro opgebiecht via de zogeheten inkeerregeling. Dit heeft de staat circa 600 miljoen euro  aan belastinginkomsten opgeleverd.

Bekijk hier de publicatie.

 

Hogere boetes bij fraude burgers en bedrijven

4.11.2011

Op 28 oktober dit jaar is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel over een strengere aanpak van fraude in de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt. UWV, SVB en gemeenten zullen voortaan zo veel mogelijk zelf burgers die frauderen aanpakken. Grote fraudes worden strafrechtelijk afgedaan. Mensen die frauderen met een uitkering moeten om te beginnen het onterecht verkregen bedrag terugbetalen. Daar bovenop krijgen ze een boete ter hoogte van het gefraudeerde bedrag. Wie bij herhaling fraudeert raakt maximaal vijf jaar de uitkering kwijt, of in de bijstand maximaal drie maanden. Bedrijven kunnen bij herhaalde fraude een dwangsom opgelegd krijgen of stilgelegd worden.

Bekijk hier de publicatie.

 

Nederlandse bedrijven minst corrupt

2.11.2011

Nederlandse bedrijven maken zich bij het zakendoen in het buitenland het minst schuldig aan omkoping. Samen met Zwitserland staat Nederland op de eerste plaats in een ranglijst met 28 landen van Transparency International, een internationale organisatie die corruptie in kaart brengt.

Bekijk hier de publicatie.

 

Arbeidsinspectie wil kwart minder ongevallen

2.11.2011

Door bedrijven zelf inspecties te laten verrichten, hoopt de Arbeidsinspectie het aantal ongevallen in de bouw, metaal overslag en industrie in 2012 met 25 procent te verminderen. Bedrijven kunnen via de 'online zelfinspectie Voorkom ongevallen' volgens dezelfde methode als een arbeidsinspecteur hun eigen organisatie doorlichten.

Bekijk hier de publicatie. 

 

Nederland laat belastingparadijs ongemoeid

26.10.2011

Nederland heeft de afgelopen jaren veel moeite gedaan om informatie-uitwisselingsverdragen te sluiten met belastingparadijzen als de Caymaneilanden en Liechtenstein met het doel belastingontduikers op te sporen. Er zijn 28 verdragen gesloten, waarvan er momenteel 18 in werking zijn getreden. De verwachting was dat door het aantal afgesloten verdragen het aantal verzoeken aan het buitenland om fiscale informatie zou toenemen.

Uit onderzoek van het Financieel Dagblad is echter gebleken dat Nederland de afgelopen drie jaren slechts 22 verzoeken heeft ingediend. Niet op alle verzoeken werd geantwoord. Over de inhoud en kwaliteit van de antwoorden die wel werden gegeven, wordt geen mededeling gedaan.

 Bekijk hier de publicatie.

 

Van Bavel Advocaten uitgeroepen tot Business Crime Law Expert

27.09.2011

Van Bavel Advocaten is uitgeroepen tot Business Crime Law Expert van Nederland. Bekijk hier de publicatie.

 

Van Bavel Advocaten verhuist per 1 maart 2012 naar Concertgebouwplein 9

22.09.2011

Per 1 maart 2012 verhuist Van Bavel Advocaten naar nieuwe kantoorruimte op het Concertgebouwplein no. 9 te Amsterdam. Er is ruimte voor een civielrechtelijk advocatenkantoor of advieskantoor om 1 á 2 verdiepingen (plusminus 125 m2 per verdiepingsvloer) onder te huren. Het kantoor wordt in januari en februari 2012 gerenoveerd en daarna gemeubileerd en voorzien van telefonie, netwerkbekabeling etc. opgeleverd. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met mr C.J. van Bavel (mailto:opgelevervanbavel@vanbaveladvocaten.nl of +31654793941). 

 

Van Bavel Advocaten sponsort het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF)

01.09.2011

 

Het LOF-congres 2011 zal op 23 september 2011 plaatsvinden in De Beurs van Berlage en het Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.  Het thema van het congres is dit jaar het voorstel voor de Europese richtlijn voor vennootschapsbelasting, de Common Consolidated Corporate Tax Base. Van Bavel Advocaten sponsort het LOF-congres.  Robbert-Jan Boswijk en Philine America zullen acte de présence geven tijdens de borrel die gesponsord wordt door Van Bavel Advocaten. Voor iedere deelnemer aan het congres is er een map met unieke business gifts! Meer informatie over het congres vindt u hier.

 

De staatssecretaris van Financiën over de zoektocht van de fiscus naar zwartspaarders 

06.07.2011

 

De staatssecretaris van Finaciën, mr. drs. Weekers, antwoordt in zijn brief van 16 februari 2011 op de vragen van Tweede Kamerlid Bashir (SP) over de zoektocht van de fiscus naar zwartspaarders. Nederland heeft van Frankrijk een cd-rom ontvangen met informatie over buitenlandse bankrekeningen van zwartspaarders. Na ontvangst van de gegevens uit Frankrijk worden die gegeven door de Belastingdienst geanalyseerd, veredeld en vergeleken met bij de Belastingdienst reeds bekende gegevens. De Belastingdienst heeft al geconcludeerd dat er in een groot aantal gevallen aanleiding is om een brief te sturen naar de rekeninghouders met een verzoek om nadere informatie over de betrokken rekening(en). Indien uit de nader van de belastingplichtige ontvangen informatie blijkt dat de buitenlandse tegoeden ten onrechte niet zijn begrepen in de ingediende belastingaangifte(n) zal, naast de alsnog verschuldigde extra belasting, een boete worden opgelegd overeenkomstig de daarvoor geldende regels. Het onderzoek van de Belastingdienst bevindt zich echter nog in de beginfase.

 

De brief van de staatssecretaris vindt u hier

 

Van Bavel Advocaten organiseert lezingen voor accountants- en belastingadvieskantoren 

05.07.2011

 

Bij een bezoek van opsporingsambtenaren, zoals de politie en de FIOD of toezichthouders van bijvoorbeeld de AFM of DNB, is het van groot belang  rechten, plichten en de procedure te kennen. Van Bavel Advocaten organiseert vrijblijvende lezingen voor onder andere accountants- en belastingadvieskantoren en hun cliënten, waarbij de voor hen belangsrijkste aanwijzingen in het geval van een bezoek van opsporingsambtenaren worden besproken.

 

Om u te informeren over de procedure en uw rechten en plichten in het geval van een bezoek van een opsporingsinstantie of indien u als getuige wordt gehoord, stelden wij de 'Handleiding voor inval (bezoek) opsporingsinstanties' en de Handleiding 'Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak' samen.

 

Van Bavel Advocaten wint Finance Monthly Law Award 2011

 

05.07.2011

 

De lezers van Finance Monthly Magazine hebben Van Bavel Advocaten uitgeroepen tot Business Crime Law Firm of the Year. Bekijk hier de publicatie.

 

 

Per 1 januari 2011 wordt Rien van Dieren Of Counsel bij Van Bavel Advocaten 

 

28.12.2010

 

Het verheugt Van Bavel Advocaten dat per 1 januari 2011 mr M.J. (Rien) van Dieren als Of Counsel aan het kantoor verbonden zal zijn. Rien van Dieren wordt gezien als een eminent fiscalist binnen zijn beroepsgroep en was gedurende 20 jaar verbonden aan Arthur Andersen. Rien van Dieren en Van Bavel Advocaten werken inmiddels al geruime tijd samen in dossiers die zien op de problematiek rond het niet aangeven van buitenlandse bankrekeningen en constructies waarvan vermoed wordt dat ze dienen om vermogen in het buitenland aan het oog van de fiscus te onttrekken (de z.g. afgezonderde particuliere vermogens, APV’s, waaronder trusts e.d.). Rien van Dieren treedt regelmatig op als fiscaal deskundige in dossiers in opdracht van één van de advocaten van Van Bavel Advocaten. Op die manier wordt de fiscale deskundigheid die nodig is voor de behandeling van dit soort dossiers gewaarborgd, alsmede strikte geheimhouding richting de autoriteiten omdat hij onder het verschoningsrecht van de behandelend advocaat valt. Rien publiceert regelmatig in de fiscale vakpers.

 

 

Van Bavel Advocaten Business Crime Law Firm of the Year 2010

 

15.12.2010

 

De lezers van Finance Monthly magazine hebben Van Bavel Advocaten uitgeroepen tot Business Crime Law Firm of the Year. Een record aantal stemmen werd dit jaar uitgebracht op de Global Awards die het magazine jaarlijks organiseert. In een speciale editie van Finance Monthly  wordt Van Bavel Advocaten uitgebreid geïntroduceerd. Bekijk hier de publicatie (pagina 52-53).

 

 

Cees van Bavel in Corporate INTL september 2010

31.08.2010

Bekijk hier de publicatie.  

 

Van Bavel in Who's Who of Business Crime

04.05.2010

De jaarlijkse gids 'Who's Who Legal - The International Who's Who of Business Lawyers bericht over Cees van Bavel als een van de meest vooraanstaande advocaten op het gebied van 'witteboordencriminaliteit' en financieel en economisch strafrecht.

 

"Cees van Bavel acts as a criminal defence lawyer for over 20 years. He started his own boutique firm in Amsterdam in 2009, focusing exclusively on economical and financial crime. He is now able to distinguish his practice and profoundly utilize his expertise. His work is not only limited to the Netherlands. He also acts in cross border fraud cases in Belgium, Germany and the United Kingdom.

In his practice he deals with money laundering, tax crime, market abuse, as well as complex fraud cases and many other forms of white collar crime. His cases always involve special investigation services or supervisors. Cees further makes submissions before the Supreme Court of the Netherlands, the European Court of Justice, and the European Court of Human Rights.

Known for his no-nonsense approach and decisive appearance, Cees is valued for his excellence and vast proven results. Co-practitioners and expert publications highly recommend Cees in the field of Business Crime. Over many years The European Legal 500 recognizes Cees as leading practitioner. Clients benefit from his pragmatic work approach and accessibility, providing them with quick problem analyses and clear views on potential solutions. He is always focused on the result.

Cees is a member of the Advisory Board to the European Criminal Bar Association, and of the Dutch Association of Defence Counsel. He publishes regularly and is invited as a guest speaker at many seminars and conferences. After obtaining his law degree from the University of Tilburg in 1988, Cees started his career immediately and became partner with CMS DSB in 1998. Cees speaks Dutch, French, German and English."

Bekijk hier de publicatie.

 

Boetes en vrijspraak na voorkennis

14.06.2008

Het Hof Amsterdam heeft twee verdachten een boete opgelegd in de voorkenniszaak rond bank Veer Palthe Voute. De cliënt van Cees van Bavel is vrijgesproken.  
 
Bekijk hier de publicatie.

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam