Milieustrafrecht

Dit rechtsgebied begint voor het publiek pas echt te leven op het moment dat zich een calamiteit of ramp voordoet. Denk aan de Vuurwerkramp van Enschedé, denk aan de brand op het Industrieterrein Moerdijk bij Chemiepack. Wat men niet vermoedt is dat het milieustrafrecht een veel groter toepassingsbereik heeft, zodat bedrijven bijna dagelijks daarmee in aanraking kunnen komen.
 
Kort gezegd beslaat het milieurecht een groot terrein dat zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk van aard kan zijn. De overtredingen lopen uit een van de niet-naleving van vergunningsvoorschriften zoals die aan bedrijven zijn opgelegd, tot het doen van illegale lozingen of stortingen. Maar denk ook aan de export van gevaarlijke afvalstoffen naar andere staten (EVOA) of bijvoorbeeld aan het afvaltransport met de Probo Koala. 
 
Van Bavel Advocaten heeft ruime ervaring met omvangrijke milieuzaken, niet alleen met de strafzaken zelf, maar ook met de ontnemingsprocedures die daaruit voortvloeien. Als zich een milieuramp in het buitenland voordoet waarbij een Nederlands bedrijf betrokken is, stuurt Van Bavel Advocaten de advocaten en juridische procedures daar aan.

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam