Fraude

Fraude is een verzamelnaam voor diverse strafbare gedragingen, zoals bijvoorbeeld: Oplichting, verduistering, valsheid in geschrift, heling, witwassen, strafbaar gebruik van voorwetenschap (insider trading), milieucriminaliteit, belastingfraude, skimming, computerhacking, faillisementsfraude (bedrieglijke bankbreuk), (niet-ambtelijke) omkoping, merkvervalsing, jaarrekeningen-fraude etc.

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam