(niet-ambtelijke) Omkoping

Omkoping is een vorm van bedrog, strafbaar gesteld in artikel 328ter van het Wetboek van Strafrecht. Neemt een betrokkene een gift of belofte aan in ruil voor een bepaalde tegenprestatie, kan een veroordeling volgen wegens omkoping. Ook het doen van een gift of belofte, de spiegelbeeldige variant, is strafbaar. Het omkopen van een ambtenaar kent een aparte strafbaarstelling in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht; de ambtenaar die zich om laat kopen (ook wel: steekpenningen aanneemt) kan gestraft worden op grond van artikel 362 van het Wetboek van Strafrecht.
 
Terug

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam