Adres

Van Bavel Advocaten
Bezoekadres:

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Postadres:
Postbus 59747
1040 LE Amsterdam

T: +31 (0)20 31 21 600
info@vanbaveladvocaten.nl
Sitemap

mw. mr. M. Kamp
M: +31 (0)6 29 28 65 01
E: kamp@vanbaveladvocaten.nl
 
   

Mirthe Kamp

(Beëdigd in 2007)

Mirthe Kamp (1982) studeerde af aan de Universiteit Leiden in zowel het strafrecht als het civiele recht. Na haar afstuderen is zij begonnen als strafrechtadvocate bij CMS Derks Star Busmann, waarna zij in augustus 2009 de overstap heeft gemaakt naar Van Bavel Advocaten in Amsterdam.

Mirthe legt zich met name toe op het financieel-economisch strafrecht. Zij staat regelmatig ondernemingen, bestuurders en medewerkers bij in uiteenlopende fraudezaken, maar houdt zich ook bezig met ontnemingswetgeving, financiële toezichtswetgeving en compliance-vraagstukken. Ook specialiseert zij zich in het milieustrafrecht. Zij geeft regelmatig lezingen over haar vakgebied.

Haar werkzaamheden bestonden onder meer uit de verdediging op het gebied van:

Economisch strafrecht

Ponzi-fraude en piramidespelen

Beleggingsfraude

Arbeidsmarktfraude

Oplichting

Omkoping / corruptie, onder meer bij diverse woningcorporaties

Witwassen

Valsheid in geschrift

Niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke transactie

Onjuiste belastingaangifteFraude met onjuiste fiscale aftrekposten

Overtreding van de Wet op de Kansspelen (WoK)

Overtreding van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) 

Milieustrafrecht              

Asbestgerelateerde strafzaken              

Diverse overtredingen van Wabo, Wet milieubeheer en flora- en faunawet              

In- en uitvoer van afvalstoffen (EVOA) 

En verder

Beslagzaken, waaronder beslag onder verschoningsgerechtigden

Tuchtrecht notarissen

Verhoortraining aan getuigen en verdachten

Ontneming

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam