Adres

Van Bavel Advocaten
Bezoekadres:

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Postadres:
Postbus 59747
1040 LE Amsterdam

T: +31 (0)20 31 21 600
info@vanbaveladvocaten.nl
Sitemap
mw. mr. I. de Roos
M: +31 (0)6 53890371
E:  deroos@vanbaveladvocaten.nl
 
  
   

Iris de Roos

 (Beëdigd in 2000)
  
Iris de Roos studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Nijmegen en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon als belastingadviseur bij Price Waterhouse (later PWC) en is in 2000 overgestapt naar Stibbe om advocaat te worden. Na 5 jaar Stibbe is zij gaan werken bij Spigthoff (later Spigt Litigators) om zich meer te focussen op de fiscale procespraktijk. Na twee jaar een eigen kantoor te hebben gehad, heeft zij zich aangesloten bij Van Bavel Advocaten.
 
Naast de fiscale procespraktijk is zij zich de laatste jaren ook gaan richten op de algemene bestuursrechtelijke praktijk en met name geschillen tussen de burger en de gemeente ter zake van short stay en woningontrekkingsproblematiek, welke in de gemeente Amsterdam op dit moment belangrijke handhavingspunten zijn. Zowel ten aanzien van fiscaal gerelateerde als andere onderwerpen, stelt zij de overheid regelmatig aansprakelijk wegens onrechtmatige overheidsdaad. Tevens verzorgt zij deskundigenverklaringen en fiscale opinies die derde advocaten in hun procedures (veelal civielrechtelijke) inbrengen.
 
Daarnaast publiceert zij regelmatig en is zij co-auteur van het boek De fiscale eenheid in vennootschapsbelasting (Fed Fiscale brochure) en het boek Procesrecht in belastingzaken (Fed Fiscale studieserie). 
 
Haar werkzaamheden betreffen onder meer de volgende onderwerpen.
 
Fiscaal recht:
vennootschapsbelasting
inkomstenbelasting
aanmerkelijk belang
omzet belasting
loonbelasting
kansspelbelasting
accijns
verhuurdersheffing
inkeer
fiscale boetes
fraus legis
fiscale anti-ontgaans problematiek
proceskostenvergoeding
schadevergoeding bij onrechtmatig opgelegde belastingaanslagen
strijd met artikel 1 Eerste Protocol Europees Verdrag Rechten van de Mens
short stay
hotelbeleid
illegale hotels
Air BNB
woningonttrekking
huisvestingswet 
Formeel recht
 
Naast de bezwaarprocedures en procedures voor rechtbank, Hof en Raad van State, richt zij zich ook op

cassatiegeschillen
klachten bij Ombudsman
beroepsprocedures in invorderingszaken
Fiod onderzoeken
 
 Iris opereert voor eigen rekening en risico onder de vlag van Van Bavel Advocaten.

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam